Økonomisk Institut: Vi underviser allerede meget bredt

De studerendes kritik af et for snævert pensum på økonomistudiet rammer forbi, siger institutleder på Økonomisk Institut ved Københavns Universitet. Tidligere overvismand ser Rethinking Economics som et svagt oprør uden meget klare alternativer.

Rethinking Economics kritise­rer økonomistudiet for at være for enstrenget ved kun at tage udgangspunkt i neoklassisk økonomi og efterlyser i stedet en større pluralisme i undervisningen.

Og den kritik skal først og fremmest ses som et udtryk for, at det, der sker på økonomistudiet, er vigtigt, siger institutleder på Økonomisk Institut ved Københavns Universitet Christian Schultz.

"Derfor tænker jeg også som den in­stitutleder, jeg er, at det er fantastisk, at vi har engagerede studerende, der går op i det, de læser," siger Christian Schultz.

Login