Big data støtter velgørenhed

I dag bruger flere og flere virksomheder big data til at afdække ellers skjulte mønstre i kundernes adfærd, så deres tilbud hele tiden kan tilpasses til kundernes aktuelle behov.

Nu viser ny britisk forskning, hvordan big data også kan være med til at målrette velgørende organisationers arbejde og bringe indsatsen tættere på de mennesker, man forsøger at hjælpe. Samtidig kan organisationerne selv bruge big data til at forenkle arbejdsgange og procedurer – på samme måde som private virksomheder gør det.

Det sker bl.a. med hjælp fra DataKind, en velgørende amerikansk organisation bemandet af data-nørder med et ønske om at bruge deres viden til at hjælpe andre velgørende organisationer med at anvende data til at præcisere og forbedre indsatsen over for netop deres målgrupper og samtidig forbedre deres interne organisation.

Britiske Nesta, der ligeledes er en velgørende organisation, der gennem partnerskaber arbejder innovativt med at hjælpe både borgere og organisationer, har fulgt, hvordan DataKind har hjulpet en britisk NGO, der driver hospicer for døende børn. Her har DataKind ud fra big data rådgivet en række hospicer med at forenkle de interne procedurer og med at tilrettelægge deres services bedst muligt ud fra lokalsamfundets behov. En indsats, der har frigjort midler, så organisationen har kunnet hyre tre ekstra sygeplejersker.

Et andet eksempel er Citizens Advice, der fra over 3.300 lokale kontorer i England og Wales kvit og frit rådgiver borgere om alt, hvad der har med forbrugerservice at gøre. Sammen med DataKind har Cititzens Advice bl.a. brugt big data til at afdække, hvor mange borgere der optager for dyre lån. En viden, organisationen har brugt politisk til at overbevise den britiske regering om behovet for at stramme reguleringen af særlige typer af lån, så færre havner i økonomisk uføre.

Den amerikanske organisation Crisis Text Line, der hjælper teenagere i krise via sms, har også nydt godt af DataKinds viden. Her var udfordringen, at de frivillige voksne kun i begrænset omfang brugte erfaringerne fra deres samtaler med teenagerne til at forbedre deres rådgivning. Lige præcis den del af deres arbejde har DataKind forenklet, så de frivillige nu deler viden og erfaringer fra 75 pct. af deres samtaler til gavn for kriseramte unge.

DataKind breder sig nu til alle dele af verden. Det gælder f.eks. Indien, hvor DataKind har været med til at skabe en sundhedstjeneste, som patienter sms’er deres symptomer til, hvorefter de modtager en diagnose og en recept på medicin.

Der er, skriver Nesta i sin vurdering af potentialet for brugen af big data inden for sociale og velgørende institutioner, endog meget store muligheder for at forbedre arbejdsmetoder og ydelser. Og i en verden, hvor det ikke er penge og fortjeneste, der er drivkraften, kræver brugen af big data den helt samme dedikation og det samme engagement som indsatsen over for børnene, de hjemløse og de andre målgrupper, der har brug for hjælp.

Kilde – ”Data for good”, Nesta, 2015, samt www.datakind.org.

Forrige artikel "Det har jeg aldrig sagt” Næste artikel Værdier skal booste Danmarks eksport