Dansk vandbranche i fælles front mod tabt eksport

Danske virksomheder får for lidt ud af deres solide viden på vandområdet. Siden 2007 har Danmark støt tabt markedsandele i forhold til lande som Østrig, Tyskland og Italien. Derfor samlede miljøminister Kirsten Brosbøl (S) i sidste uge omkring 40 aktører fra vandbranchen til det første vandtopmøde for at finde fælles fodslag, så Danmark kan få en større slurk af det boomende globale marked for vandteknologi. På mødet drøftede branchen bl.a. aktuelle udfordringer og løsninger, og man blev enige om at arbejde målrettet videre med tankerne om at satse på helhedsløsninger, f.eks. i form af et fælles konsortium.

Danske virksomheder taber markedsandele på det globale marked for vandteknologi. Virksomhederne solgte i 2013 for 15 milliarder kr. på et årligt marked på 3.000 milliarder kr. Eksporten er stagneret, og udbyttet af den solide danske viden på vandområdet er for ringe. De danske vandvirksomheder skal derfor sigte langt højere, lyder det fra miljøminister Kirsten Brosbøl (S).

”Markedet for vandteknologi stiger, men vi får ikke andel i væksten. Derfor har vi brug for en fælles vision for vækst i branchen, f.eks. at vi skal fordoble eksporten i løbet af en given periode, vi bliver enige om. Dertil skal vi sammen fastlægge de konkrete handlinger, der kan bringe os derhen,” siger Kirsten Brosbøl.

Ministeren var onsdag i sidste uge initiativtager til Danmarks første vandtopmøde, hvor 40 aktører fra branchen var samlet hos Dansk Industri for at blive enige om, hvordan branchen i fællesskab kan få en større bid af det globale marked for vandteknologi. World Economic Forum udpegede i januar mangel på rent vand som den største globale risiko. Samtidig pegede den netop publicerede rapport ”Global Opportunity Report” på, at Danmark på vandområdet står med gode muligheder for at vende vandtruslen til et nyt væksteventyr. Se tidligere artikler Global vandkrise kan blive et dansk væksteventyr og Ny Eksportmodel giver adgang til global miljømillarser

Login