Den næste industrielle revolution er biologisk

DIGITAL OMSTILLING Industrialiseringen bygger på ingeniørkunst. De teknologier, vi har brugt til fremstilling, har været præget af mekanik og kemi – og drevet af fossile brændsler. Men fremtidens industriproduktion kan for en stor dels vedkommende blive baseret på et helt andet teknologisk paradigme; på biologi.

Måske, om nogle årtier, vil mange af den traditionelle industris kemiske processer være erstattet af store rustfri ståltanke med en lunken suppe af levende, specialdesignede gærceller, der producerer avancerede og præcist designede molekyler ud fra biomasse. 

Den form for fremstilling er allerede rutine i medicinalbranchen, hvor mange af de vigtigste medikamenter i dag produceres af gærceller, snarere end gennem kemiske processer – det gælder blandt Novo Nordisks produktion af insulin. 

Også i fødevareindustrien har man længe brugt gærceller til at producere højteknologiske ingredienser, Danisco (nu Dupont) og Chr. Hansen er blandt verdens førende på det felt. 

Jens Nielsen, direktør for Bio Innovation Institute under Novo Nordisk Fonden i København samt professor i systembiologi på Chalmers universitet, taler om, at den fossilt brændsel-baserede industrialisering kan blive afløst af en biologisk baseret industrialisering.

Jens Nielsens faglige speciale er at forstå og ændre gærcellers metabolisme – stofskiftet. Han har brugt mange år på at udvikle gærceller, der kan producere molekyler, som kan anvendes til at producere olie og mange af de kemikalier og materialer, der i dag fremstilles ud fra råolie. 

”Vi har stadig brug for flydende brændsler, og det vil vi også have i en CO2-neutral fremtid, men vi er nødt til at skaffe dem fra andre kilder end olie,” siger Jens Nielsen. 

De benzin- og dieseldrevne biler, der sælges i dag, vil køre rundt i mange år endnu, og det samme gælder fly, skibe og andre maskiner med forbrændingsmotorer. Derfor er der behov for at udvikle brændstoffer, der ikke frigør yderligere C02 til atmosfæren. 

Olie bruges imidlertid også til meget andet end at brænde af i motorer. Omkring 15 procent af den globale olieproduktion går til den kemiske industri, først og fremmest til fremstilling af plastik. 

Det startede med brygger Jacobsen

Vi ved fra produktionen af vin og øl, at gærceller naturligt omdanner sukker til alkohol – eller som det mere kemisk præcist kaldes, ethanol. 

Ethanol kan blandes i benzin, og fordelen er, at den CO2, der udledes, når man bruger biobrændsler, stort set er den samme som den, der bliver optaget fra luften, når de planter, der bruges til at producere brændslet, vokser. 

Det bliver mere kompliceret, hvis man i stedet vil fremstille olier af den type, som bruges i dieselmotorer og som jetfuel til fly. 

Det kræver, at man gensplejser gærcellerne til at fremstille molekyler, som derefter kan raffineres til olie. 

Det har Jens Nielsen og kollegerne i hans laboratorium på Chalmers universitetet i Gøteborg styr på. Forskerne har gennem årene opbygget en stor erfaring i at omdirigere gærcellers metabolisme i retning af at udskille netop de stoffer, man ønsker. 

I Danmark er det en indsats, der går tilbage til brygger Jacobsens arbejde med at styre gæringsprocessen for at lave Carlsbergs øl. 

Programmerbare cellefabrikker

Jens Nielsen taler om gærceller som ”cellefabrikker”. Noget af det mest forbløffende ved den biologiske form for fremstilling er, at der kan skabes en utrolig variation ud fra ganske simple byggeklodser. 

”Det er vildt fascinerende, når man tænker over, hvad planter gør,” siger Jens Nielsen.

”De tager vand og CO2 fra atmosfæren, og ved hjælp af sollys omdanner de det til en utrolig variation af kemiske stoffer, der giver forskellige farver, smag, giftstoffer, lægemidler og så videre. Det er ganske få grundstoffer, der skal bruges.

Vi kan rekruttere mange af de kemiske processer fra planter og indsætte dem i gær, sådan at vi med bare sukker (C6H12O6) og ammoniak (NH3) kan lave en stor del af al kemi.” 

Biologisk fremstilling giver løfte om en ekstremt præcis kontrol over egenskaberne af de stoffer og materialer, man producerer.

Hvis man kan isolere den gen-sekvens, der koder for et protein med en særlig egenskab, kan man – med lidt fingerfærdighed – indsætte den i en celle, såsom en gærcelle, der derefter producerer stoffet.

Man kan sige, at man dirigerer eller ”programmerer” cellens metabolisme. Det er her, biologien møder digitaliseringen.

Alle gener kan beskrives som en kombination af de fire baser, som sidder sammen parvist igennem hele DNA’ets rebstige. Ligesom man kan ændre et computerprogram ved skrive om på den kode, der fortæller, hvordan computere skal behandle information, så kan man redigere, klippe og klistre i den genetiske kode for at programmere en celle til at producere bestemte proteiner. 

Den bioteknologiske udvikling går i retning af, at man på den måde kan sammensætte helt kunstige genomer med netop de egenskaber, man har behov for i en organisme. Det kaldes ofte ”syntetisk biologi”. 

Idéen er, at forskerne med tiden opbygger et stort bibliotek af gen-sekvenser, som man ved koder for en ganske bestemt egenskab eller et bestemt protein. Ligesom en ingeniør kan konstruere en maskine ved at vælge standardiserede komponenter, skal man kunne konstruere en ny celle ud fra eksisterende sekvenser. 

En af ophavsmændene til begrebet syntetisk biologi, den amerikanske forsker Drew Endy, har sammenlignet det med standardiseringen af bolte og møtrikker, der gjorde det muligt at bruge de samme dele på mange forskellige maskiner, og reparere dem med det samme værktøj. 

Something completely different

Man hører jævnligt, at vi er i ”bioteknologiens århundrede”, hvor forståelsen af generne vil revolutionere sundhed, fødevarer, landbrug, fremstilling – og ikke mindst menneskers egne egenskaber.

En femtedel inde i det 21. århundrede har det dog stadig ikke ført til de helt store omvæltninger. Jens Nielsen mener, at påvirkningen fra bioteknologi har været relativt usynlig, fordi indsatsen de seneste ti-femten år har været rettet mod at producere det samme som hidtil, blot på en anden måde. 

Men man kunne forestille sig, at det vil gå, som det gik med bilerne. I starten var bilen en erstatning for hestevogne, men i takt med at den personlige mobilitet blev tilgængelig for masserne, ændrede det hele samfundet, og vi fik motorveje, forstæder, shoppingcentre, luftforurening og drive-in fastfood. 

Hvis vi fremover kan fremstille nye materialer, medicin og fødevarer ved at programmere gærceller og fodre dem med billig biomasse, der er hurtigt at dyrke eller blot tilovers fra landbruget, vil det formentlig ændre de økonomiske spilleregler i mange brancher. 

Tilsvarende kan man forestille sig, at det vil ændre på de globale forsyningskæder og på tilgængeligheden af højteknologiske produkter, hvis avancerede celler kan programmeres, og deres kode kan overføres digitalt, syntetiseres og dyrkes stort set hvor som helst, uden at man behøver at have et særlig avanceret produktionsanlæg. 

I den forstand minder den biologiske fremstilling om 3D-print, der også gør det muligt at designe komplekse genstande, overføre konstruktionen digitalt og få den fremstillet hvor som helst der er en printer.

Og så kan man, ligesom med alle andre stærke nye teknologier, forestille sig både meget positive og særdeles negative effekter, når vi får det, Drew Endy kalder ”evnen til at indskrive menneskets intentioner i liv”. 

Vi er stadig i de fossile brændsler og fysikken og kemiens æra. Men vi kan skimte noget helt anderledes forude Peter Hesseldahl

Redaktør for digital omstilling. Har tidligere arbejdet for bl.a. DR, TV2 og Politiken samt som intern fremtidsforsker i LEGO og Danfoss. Forfatter til 6 bøger, senest ”We-economy” om de økonomiske modeller, der afløser industrisamfundet.

LÆS MERE
Forrige artikel Innovation Centre Denmark: Indien vil være førende på vacciner Innovation Centre Denmark: Indien vil være førende på vacciner Næste artikel Macron-doktrinen: Europa skal samle koalitioner af villige Macron-doktrinen: Europa skal samle koalitioner af villige
Hvis coronabesættelsen varer fem år

Hvis coronabesættelsen varer fem år

LEDELSE Mange ledere har trykket pause på medarbejderseminarer, udviklingsprojekter og workshops, til vi kan være sammen igen. Men hvad hvis nedlukningerne trækker ud? Elize Dimare og Johnny Sørensen guider dig til corona- og fremtidssikring af din organisation.

Søren Brostrøm: Uden åbenhed mister du autoriteten

Søren Brostrøm: Uden åbenhed mister du autoriteten

INTERVIEW Ekstremt mediepres. Stram politisk styring. Uenighed, fejl og beklagelser. For Søren Brostrøm er det en del af gamet, når man som moderne autoritet i en krisetid står fast på stærk faglighed og stor åbenhed. Han ærgrer sig bare over, at han snublede i risikokommunikationen. Og så er forsigtighed og proportionalitet i hans øjne ikke modsætninger.

Kun 23 kommuner har whistleblowerordninger

Kun 23 kommuner har whistleblowerordninger

LEDELSE Det er generelt forbundet med stor usikkerhed og utryghed for offentligt ansatte at ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen, skriver tænketanken Justitia i en analyse.

Jeppe Christiansen anbefaler

Jeppe Christiansen anbefaler

KULTURANBEFALING Maj Invests administrerende direktør, Jeppe Christiansen, beundrer Rane Willerslev for hans indsats på Nationalmuseet og anbefaler tankevækkende bøger om stilhed og livsfilosofi.

En lukket valgfest: Hvorfor stemmer de ikke?

En lukket valgfest: Hvorfor stemmer de ikke?

POLITIK OG VELFÆRD Danskerne har noget nær verdensrekord i demokratisk deltagelse. Men fire grupper holder sig alt for ofte væk fra stemmeboksen: unge, indvandrere og efterkommere, kortuddannede og personer uden for arbejdsmarkedet. Her kommer deres egne forklaringer på hvorfor. De kan måske rumme nøglen til en løsning. 

Fest, fællesskab og nålestikskampagner skal få flere ind i valglokalet

Fest, fællesskab og nålestikskampagner skal få flere ind i valglokalet

POLITIK OG VELFÆRD Der er mangel på viden om, hvad der virker, når regioner og kommuner forsøger at gøre en indsats for at få alle med til de lokale valg. Tænketanken Mandag Morgen har samlet en stribe gode ideer og konkrete tiltag, der har vist sig at virke. De fleste tiltag er både enkle og billige.

Et anlæg i den saudiarabiske ørken skal katapultere grøn brint

Et anlæg i den saudiarabiske ørken skal katapultere grøn brint

GRØN OMSTILLING Der er et evindeligt dilemma: Hvis man skal producere grøn brint i stor skala, kræver det, at der er et marked og en bekostelig infrastruktur. I Neom, en fremtidig megaby i Saudi-Arabien, tror investorer, at de kan levere både hønen og ægget med et projekt, der minder meget om de danske power-to-x-planer. 

Direktør for patienternes gode liv

Direktør for patienternes gode liv

POLITIK OG VELFÆRD Godt 36.000 medarbejdere i Region H har på 11 sygehuse sat lighedstegn mellemsundhed og behandling. Det har reduceret dødeligheden efter kræft og hjertesygdomme. Nu skal de også hjælpe patienterne tilat leve gode liv - nogle endda med kroniske sygdomme. Den kulturændring skal regionens nye direktør stå i spidsen for.

Nu skal teknikken designes modulært

Nu skal teknikken designes modulært

DIGITAL OMSTILLING B&O har netop lanceret en ny mobil højttaler, der er designet til at holde mange år – selvom den teknologiske udvikling løber hastigt videre. Apparatet er modulært opbygget, så delene let kan repareres eller udskiftes i takt med, at nye digitale formater og software stiller andre krav til elektronikken.

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

I Kina er det gode børneliv kommet på dagsordenen. Det giver forretningsmuligheder for en bred vifte af danske virksomheder – fra legetøjsproducenter over arkitekter til spiludviklere. Danske forskere kan være med til at åbne dørene, da der trækkes på en solid tradition for at undersøge tingene i børnehøjde, skriver det danske innovationscenter i Shanghai.

Dit klima-mindset afgør din virksomheds fremtid

Dit klima-mindset afgør din virksomheds fremtid

LEDELSE Corona har naturligt nok farvet lederes syn på verden det sidste år. Men hvis man vil fremtidssikre virksomheden, må klimaet nu udgøre en fremtrædende del af lederens mindset, skriver Anna Fenger Schefte og Anders Nolting Magelund.

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

LEDELSE Virksomheder skal vænne sig til at udarbejde samfundsregnskaber, hvor virksomheden nøje vurderer og redegør for, hvordan den bidrager positivt, og hvordan den belaster samfundet. Det bliver et krav fra myndigheder, investorer, långivere, partnere og kunder, skriver Steen Hildebrandt.

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

DIGITAL OMSTILLING Siger man ”grøn og digital omstilling”, så har man dækket de to måske væsentligste dagsordener de kommende ti år. Digitaliseringen og en bæredygtig økonomi kan støtte hinanden – men det er ikke sikkert, at de gør det. Vi ser på, hvad der skal til for at få de to udviklinger til at trække i samme retning.

Grøn + Digital = Danmarks store chance

Grøn + Digital = Danmarks store chance

DIGITAL OMSTILLING Grøn teknologi og digitale offentlige tjenester er begge danske styrkeområder. Men der er brug for koordinering og samarbejde på tværs af det offentlige og det private, hvis Danmark skal udnytte mulighederne for at bruge digital teknologi til at nå klimamålene. KMD’s direktør, Eva Berneke, opfordrer regeringen til at bringe parterne sammen. 

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

POLITIK OG VELFÆRD Fundamentet under den berømmede danske model på arbejdsmarkedet slår dybe revner. Medlemsflugten fra fagbevægelsen er langt større og mere dramatisk end hidtil antaget, viser ny opsigtsvækkende forskning. Fagbevægelsens topfolk ser dybt alvorligt på udviklingen og arbejdsmarkedsforsker opfordrer til politisk handling.

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

POLITIK OG VELFÆRD De klassiske fagforbund forhandler overenskomster på stribe men organiserer en stadig mindre del af de danske lønmodtagere. Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, vil finde nye måder at organisere lønmodtagerne på for at vende udviklingen.

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

POLITIK OG VELFÆRD Den kendte økonom Branko Milanovic har sammenlignet landenes vurderede pandemiparathed i rapporten ‘Global Health Security Index’ fra 2019 med de faktiske corona-dødstal. GHS-indekset var ikke bare ude af stand til at forudsige udfaldet – tendensen har nærmest været det modsatte af det forventede.

10 trends for sociale investeringer i 2021

10 trends for sociale investeringer i 2021

KOMMENTAR Det er svært at spå, især om en fremtid præget af coronakrisens uforudsigelige dønninger. Den Sociale Kapitalfond vover alligevel pelsen og giver her 10 uvidenskabelige men dog kvalificerede bud på trends, der vil kendetegne markedet for sociale impact-investeringer i 2021.

Anders Dybdal anbefaler

Anders Dybdal anbefaler

KULTURANBEFALING CEO i konsulentbureauet Operate, Anders Dybdal, dykker ned i systemisk tænkning og holder sig opdateret med Altingets nyhedspodcast, Altinget Ajour.

Støtten til systemet vakler

Støtten til systemet vakler

VINTERLÆSNING: Støtten til systemet vakler.

Mistroen og frustrationerne bobler frem fra neden.

Vi ser det i form af romerlys og sortklædte demonstranter i danske byer. Eller som et stormløb på Kongressen i Washington. Og som en endeløs strøm af vrede på sociale medier.

Vi har samlet artikler fra Mandag Morgens arkiv, der ser nærmere på den udfordring, vores demokrati står overfor.

Bliver økonomien ramt af senfølger?

Bliver økonomien ramt af senfølger?

VINTERLÆSNING: Økonomien får lige nu en ordentlig rusketur af coronakrisen.

Vil den være alvorligt forslået, når pandemien gradvist slipper sit tag i vores samfund?

Vi har samlet en række af Mandag Morgens artikler fra det seneste halvår, der ser på, hvilken vej de økonomiske tendenser peger.

Vær en ny leder efter krisen

Vær en ny leder efter krisen

VINTERLÆSNING: På mange arbejdspladser har coronakrisen på rekordtid knust vaner og principper, der ellers virkede som støbt i beton.

Meget er nyt, og vi famler os frem. Vi er i færd med at genskrive manualen.

I den forstand er coronakrisen også en invitation til fornyelse af ledelsesgerningen.

Det er ikke en nem proces. Her finder du fire ledelsesindlæg med hjælp og inspiration til opgaven.

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

VINTERLÆSNING: Algoritmer er ved at indtage den offentlige forvaltning.

På Mandag Morgen har vi gennem længere tid undersøgt, hvad der sker, når big data og kunstig intelligens kan blive hverdag i socialarbejdet, ved domstolene og fastsættelsen af vores ejendomsskat.

Det kan betyde bedre service til den enkelte og bedre udnyttelse af offentligt ansattes tid.

Men det kan også resultere i et koldt og kafkask system, hvor algoritmens uperfekte data vinder over det menneskelige skøn.

Så hvordan sikrer man, at den nye teknologi bruges til borgerne – og ikke blot til systemets – fordel?

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

POLITIK OG VELFÆRD Danmark er blevet et mindre omfordelende land, viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Uligheden er voksende, men der er lange udsigter til en ny politisk kurs. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard maner til tålmodighed. 

2021 kan blive vendepunktet

2021 kan blive vendepunktet

POLITIK OG VELFÆRD Vi har alt for længe stået handlingslammede overfor globale kriser, som vi ved, kræver handling. Klimakrise. Mistillid til demokratiet. Global ulighed. Erfaringerne med at tackle pandemien har skabt et unikt momentum. Måske er 2021 det vindue for forandring, vi har ventet på.

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

DIGITAL OMSTILLING Blockchain, virtual reality og DNA-baseret hukommelse er blandt de stadig noget eksotiske teknologier, som vil brede sig i de kommende år, og som udmærker sig ved at være langt bedre redskaber til at gøre økonomien mere effektiv og mindre ressourcekrævende. 

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

DIGITAL OMSTILLING Med en stigende mangel på praktiserende læger kan nye teknologiske løsninger være med til at afhjælpe situationen i Danmark. Der er meget inspiration at hente i Silicon Valley, hvor konsultation via nettet, og selvbetjeningsløsninger til måling af helbredet, er blevet en del af hverdagen for mange. Det skriver Innovation Centre Denmark i Silicon Valley.

Gør klar til de arbejdende seniorer

Gør klar til de arbejdende seniorer

LEDELSE Den aldrende arbejdsstyrke betyder, at ledere vil skulle håndtere en voksende gruppe af aktive seniorer, og det stiller nye krav. Den klassiske aldersbaserede formular for afslutning af arbejdslivet kan ikke længere bruges, skriver Jesper Brask Fischer.

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

ØKONOMI Coronakrisen har forværret vilkårene for økonomisk pressede folk, der havde nok at slås med i forvejen. Højlydt utilfredshed og massedemonstrationer mod systemet er brudt ud og eskaleret i årets første uger. For at stoppe vredens vækstvilkår er politikerne nødt til at bevæge sig mentalt ud af 1980’erne og vende sig mod en ny økonomisk virkelighed, mener den britisk-amerikanske økonomiprofessor Mark Blyth.

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

KULTURANBEFALING Fra historiepodcast om mongolernes hærgen i Østeuropa til fantastiske fortællinger fra det enorme russiske grænseland. Ung frontperson bag nyt ukrainsk-dansk ungdomshus giver et indblik i hendes kulturelle forberedelser til jobbet.

Krisestyring for 31 milliarder:  Historisk mange trepartsaftaler under corona

Krisestyring for 31 milliarder: Historisk mange trepartsaftaler under corona

POLITIK OG VELFÆRD Det seneste år har budt på hele 15 trepartsaftaler, som har kostet milliarder af kroner og har reddet tusindvis af arbejdspladser. Coronakrisen har pustet nyt liv i selve hjertet af den berømmede danske model, treparts-institutionen. Førende forskere forudser, at trepartsfesten vil forsætte med aftaler om blandt andet grøn omstilling og de såkaldte andengenerationsreformer.

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

POLITIK OG VELFÆRD Efter 15 trepartsaftaler på et år har lønmodtagernes og arbejdsgivernes topfolk fået sult på mere. De er klar til at hjælpe regeringen med nye type af reformer. Lizette Risgaard og Jacob Holbraad har også andre ting på ønskesedlen til nye aftaler.

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

DIGITAL OMSTILLING Brug af algoritmer og prædiktive data i det borgernære velfærdsarbejde kræver, at vi overvejer nøje, hvordan det forandrer samarbejdet med de berørte familier. Faren er, at vi sætter systemet over borgerne, hvilket er det, vi netop prøver at komme væk fra, skriver Robin Vickery.

S fører klimakamp med skarp gul profil

S fører klimakamp med skarp gul profil

POLITIK Regeringen har gjort sin håndtering af den grønne omstilling til et centralt element i en værdipolitik, der handler om at være tæt på produktions- og provins-Danmark og at lægge afstand til det radikale storby-Danmark.

Ny stil: Blå rådgivere til røde ministre

Ny stil: Blå rådgivere til røde ministre

NYT JOB Både i Udlændinge- og Integrationsministeriet og i Finansministeriet har man ansat folk, der for ganske nyligt har været særlige rådgivere for blå toppolitikere.