Esbjerg bliver Nordeuropas centrum for havvind

GRØN OMSTILLING Esbjerg Havn er Europas absolut førende inden for udskibning af havvindmøller. Antallet af havvindmøller i Europa vil vokse til det 20-dobbelte over de næste tre årtier. Danmarks yngste storby står foran kraftig grøn vækst og en kraftig internationalisering.

Om tre årtier vil havet omkring Europa se helt anderledes ud: Enorme havvindmølleparker vil skyde op omkring de europæiske landes kyster – ikke mindst i vores del af kontinentet, hvor vindforholdene er allermest optimale. Planen er, at der i 2050 skal være godt 20 gange så mange havvindmøller som i dag.

Når man samtidig noterer sig, at fire ud af fem havvindmøller, der er opstillet i Europa i dag, har været igennem Esbjerg Havn, forstår man godt, at Susanne Nordenbæk, direktør i Business Esbjerg ser lyst på fremtiden.

Login