Historien i tal

Fakta: Atomreaktor på flydende salt

Principtegning af design af fjerdegenerationsatomreaktor baseret på flydende salt.

Saltreaktorer anses for sikrere end konventionelle atomreaktorer, fordi de arbejder
med brændstof, der allerede er i smeltet tilstand. Selv hvis der skulle opstå en læk, hvor saltsmelten løber ud, vil saltet størkne og holde de radioaktive stoffer tilbage. Modsat et konventionelt anlæg arbejder saltreaktoren ved almindeligt atmosfærisk tryk, så der ikke er risiko for eksplosioner og udledning af radioaktiv damp. Saltsmelten med nukleart brændsel opvarmes i selve reaktorkernen, og pumpes rundt til en varmeveksler, hvor varmen afgives til et nyt kredsløb af saltsmelte uden nukleart brændsel eller andre radioaktive stoffer. Herfra flyttes varmen over i en konventionel varmeveksler, som laver damp under højt tryk, der kan drive en turbine og dermed generere elektricitet. Designet øger sikkerheden, så der ikke er behov for samme grad af afskærmning fra omverden. Det giver også mulighed for at bygge små modulære reaktorer på størrelse med en container. Saltreaktoren arbejder desuden ved højere temperatur end en konventionel reaktor, hvilket gør turbinen mere effektiv. Men man kommer ikke uden om, at der i sidste ende vil være nukleart restaffald, der skal deponeres.

Læs hele historien her

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu