Ni borgmestre skal enes om at styre et sygehus – og alle har vetoret

I 3 af de nye sundhedsfællesskaber skal 9 borgmestre blive enige om løsningen af opgaverne. "Håbløst og bøvlet", siger professor i offentlig styring, Per Nikolaj Bukh. Især fordi der ikke er nogen belønning for at tænke ud over egen kommunegrænse. 

Med sit forslag til sundhedsreform knytter regeringen kommunerne tættere til ”deres” lokale akutsygehus. Over hele landet skal der etableres 21 såkaldte sundhedsfællesskaber, hvor akutsygehus, kommuner og praktiserende læger samarbejder om patienternes behandlinger.

Det er lettere sagt end gjort, for de økonomiske incitamenter fremmer ikke nødvendigvis de beslutninger, der er økonomisk og sundhedsmæssigt mest fornuftige. For eksempel at kommunerne påtager sig flere opgaver.

Login