Ny innovations- og erhvervspolitik søges. Tiltrædelse snarest

Regeringen lægger op til en fornyelse af innovations- og erhvervspolitikken. Men det embedsværk, som har udformet den eksisterende politik, er næppe i stand til at gennemføre forandringen alene. Regeringen har brug for inspiration udefra.

Kritikken af løftebrud har hidtil domineret diskussionen om regeringens start, men mon ikke der er så lidt kød på den historie, at indtrykket af løftebrud ikke varer ved.

Forskellige udspil og ikke mindst finansloven indeholder en række klare markeringer af en anden politik. Ikke en ny politik, men en tilbagevenden til klassisk S-R politik.  For eksempel skal arbejdsmarkedspolitikken ikke længere bygge på, at de arbejdsløse skal have vilkår, der presser dem til at søge arbejde, der ikke findes. Fradrag for sundhedsforsikringer skal afskaffes, så der ikke længere er tilskud til privathospitaler og uanstændige vilkår for asylansøgere skal ikke længere holde fremmede væk.

Enhedslisten synes også at finde en oppositions rolle, der prioriterer traditionelle værdipolitiske indrømmelser, som skat på arbejdsfrie indkomster og flere ressourcer til institut for menneskerettigheder.

Det er bestemt ikke ligegyldige, politiske markeringer. Perioden med VK-regeringen viste, at en række mindre justeringer i det lange løb kan ændre samfundet. Det vil uden tvivl også ske under S-R-SF regeringen.

Men hvis det varige resultat af S-RV-SF regeringen bliver en genskabelse af det samfund, vi havde inden VK-regeringen, er det for fattigt. Det er måske ikke et løftebrud i forhold til valgkampen, men det er et løftebrud i forhold til regeringsgrundlaget. Her lover regeringen omfattende reformer, der skal forny Danmark og skabe et bæredygtigt samfund.

Vi har endnu ikke hørt ret meget om, hvad det mere konkret skal gå ud på. Ministrene har selvfølgelig bedt embedsmændene komme med forslag til, hvordan regeringsgrundlaget kan omsættes til konkret politik. Det er der ikke noget forkert i, men man skal ikke forvente, at de embedsmænd, der har været dybt involveret i at lave de eksisterende love, regler og institutioner, er de bedste til at foreslå, hvordan de skal reformeres.

Embedsværkets store viden og erfaring er nødvendig for at lave nye love, regler og institutioner, men embedsværket kan ikke være den drivende kraft i den konkrete udformning af nye reformer.

Regeringen har brug for inspiration udefra.

Et af de områder, hvor der i regeringsgrundlaget signaleres ny politik, er innovations- og erhvervspolitikken. Og her kunne der være brug for ny viden og inspiration udefra. Stort set alle lande har uafhængige institutter, der rådgiver regeringen om konsekvenserne af globaliseringen, og hvordan fremtidens udfordringer kan mødes.

I UK hedder instituttet NESTA: The national Endowment for Science, technology and the Arts – an independent body with the mission to make the UK more innovative.

Hvis et lignende institut blev et af resultaterne af Enhedslistens forhandlinger med regeringen om finansloven, kunne det få større betydning end partiets forslag om at udnævne økonomiske vismænd efter hvilken økonomisk skole, de bekender sig til.

Alle indlæg på MM Blog er alene udtryk for skribentens personlige holdning.

Forrige artikel Ja tak til flere fejl i det offentlige! Næste artikel Forbedring af konkurrenceevnen er eneste udvej