S: Derfor giver det mening at inddrage fossile brændsler i EU's bæredygtige investeringsmålestok

Der kan være god grund til at kritisere, at olie og gas får lov til at blive inkluderet i EU’s nye taksonomi for bæredygtige investeringer. Men taksonomien er transparent, og især derfor skal vi hilse den nye målestok velkommen, mener det socialdemokratiske EP-medlem Niels Fuglsang.  

EU’s grønne taksonomi er bedre end sit rygte. For selv om der bliver plads til fossile brændsler som såkaldte overgangsteknologier i det nye grønne klassifikationsværktøj, udvisker taksonomien ikke forskellen på de aktiviteter, der er grønne og dem, der bare er mindre sorte end deres alternativer.

Det mener Niels Fuglsang, der er Europa-Parlamentsmedlem for Socialdemokratiet og stedfortræder i parlamentets økonomiudvalg, hvor han har fulgt arbejdet med EU’s nye bæredygtige investeringsværktøj.

Som Mandag Morgen skrev 30. marts har fossile brændsler fået plads på listen over økonomiske aktiviteter, som under visse forudsætninger kan blive betragtet som del af omstillingen til en grøn fremtid. Det fossile bliver ikke kategoriseret som decideret grønt, men kan - hvis der ikke findes et "teknologisk eller økonomisk opnåeligt klimaneutralt alternativ," som det hedder i aftalen - bidrage til overgangen mod en klimaneutral fremtid. Den eneste fossile energikilde, der helt udelukkes i taksonomien, er kul.

Login