Sådan vil universiteterne forandre sig

Mandag Morgen har spurgt samtlige otte universiteter, hvilke initiativer de har i gang. Nedenfor er et udpluk af, hvad universiteterne selv oplyser:

1. Københavns Universitet (KU)

Mere kvalitet i uddannelserne. KU har iværksat flere initiativer for at styrke kvaliteten, herunder fastsat minimumtimetal, styrke undervisernes pædagogiske og didaktiske evner, forbedre studiemiljøet, eksperimentere med nye undervisningsformer og udbyde talentprogrammer på udvalgte uddannelser.

Mere samarbejde med internationale eliteinstitutioner. Det kinesiske topuniversitet Fudan og verdens største forskningscenter til gensekventering, Beijing Genomics Institute, har valgt at placere et fælles europæisk hovedkvarter på KU. KU arbejder for at tiltrække lignende partnerskaber via universitets-alliancen IARU, der bl.a. tæller Yale, Berkeley, Oxford og Cambridge.

Mere samarbejde med samfundet. KU arbejder for, at mere viden og innovation kommer ud og arbejder i samfundet gennem partnerskaber. Universitetet har bl.a. udarbejdet sin første erhvervsstrategi og igangsat projektet Copenhagen Spin-outs, hvor man sammen med bl.a. DTU vil øge antallet af spinoff-virksomheder.

2. Aarhus Universitet (AU)

Etablering af tværgående samarbejdsplatforme. Sammen med bl.a. Region Midtjylland, Landbrug & Fødevarer, Aarhus Kommune og Arla Foods står AU bag Danish Food Cluster, der skal styrke dansk konkurrenceevne på fødevareområdet gennem ny forskning og innovation. AU har i forvejen et stærkt sundhedssamarbejde med Region Midtjylland.

Danmarks Entreprenørielle Universitet. AU har de sidste to år arbejdet på at udbyde undervisningsforløb, hvor innovation og iværksætteri spiller en rolle. Samtidig arbejder man på at differentiere uddannelser, så de mest talentfulde studerende får adgang til særlige tilbud som f.eks. kurser i forretningsforståelse og forskningspraksis.

Mere it i uddannelserne. AU har indkøbt et learning management-system, der skal få mere it ind i uddannelserne og styrke den tværdisciplinære undervisning. Med i indsatsen er også en opkvalificering af undervisernes kompetencer og forståelse af, hvordan brugen af it kan styrke de studerendes læring både før, under og efter den traditionelle undervisning.

3. Syddansk Universitet (SDU)

De studerende i centrum. SDU har iværksat en større indsats for at give sine ca. 27.000 studerende et bedre studieliv. Man ønsker bl.a., at de studerende bevarer et tæt forhold til universitetet efter færdiggjort uddannelse. Konkret investerer SDU frem til 2015 mellem 45 og 50 millioner kr. i 18 projekter, der skal gøre undervisningen mere inspirerende, studiemiljøet mere motiverende og den service, som de studerende modtager, bedre.

Målrettet jagt på Horizon 2020-midler. SDU har valgt at allokere en betydelig del af sine opsparede midler til udvalgte forskningsaktiviteter, der har potentiale til at få del i de 70 milliarder euro i EU’s store forskningspulje frem mod 2020.

Byggeriet af Nyt SUND og OUH. SDU’s campusområde og faciliteter bliver markant udvidet, når Odense Universitetshospital over de kommende år flytter ud på universitetets grund. I den sammenhæng opføres der bl.a. en ny bygning til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der rummer gode muligheder for et tæt samarbejde mellem hospitalet og SDU.

4. Aalborg Universitet (AAU)

Etablering af ny campus i København. AAU åbnede i sommeren 2012 en ny campus i den københavnske Sydhavn, hvor samtlige af universitetets uddannelser nu bliver udbudt. En række virksomheder har også adresse på campus, der dermed også skal være med til at styrke universitetets nærhed til erhvervslivet.

Fornyelse af problembaseret læring. AAU arbejder med at styrke den problembaserede tilgang til læring, der er universitetets særlige kendetegn, og har til det formål oprettet det såkaldte PBL-Akademi, der bl.a. skal styrke undervisningsformen internt og sikre, at den unikke profil brandes og kommunikeres endnu stærkere til omverdenen.

Systematisk afsøgning af nye behov for uddannelse. AAU bruger en del ressourcer på at udvikle og ansøge om nye uddannelser. Det sker med afsæt i universitetets strategi, der stræber efter at give studieegnede unge i særligt Nordjylland, Sydvestjylland og Københavns Vestegn fri adgang til at gennemføre den uddannelse, de ønsker.

5. Roskilde Universitet (RUC)

Studerende ud i virkeligheden. RUC intensiverer indsatsen for at bringe de studerende i tættere kontakt med arbejdsmarkedet ved at styrke studentersamarbejdet med eksterne partnere omkring projekter og sikre, at alle studerende får mulighed for at komme i praktik som led i deres kandidatuddannelse.

Fornyelse af campus. RUC har udviklet en stor plan for at udbygge universitetets campusområde, herunder anlægge nyt laboratorium, fællesfaciliteter til de studerende og et fablab, der skal styrke universitetets designprofil. Anden etape af udbygningen er i gang og kører til 2015, og der er lagt planer for potentielle projekter helt frem til 2030.

Satsning på sprog som kompetence og talentudvikling. RUC satser på at styrke de studerendes evner inden for fremmedsprog som tysk og fransk. Studerende på de samfundsvidenskabelige og humanistiske bacheloruddannelser kan bl.a. få udarbejdet sprog-profiler og særlig hjælp til at skrive opgaver på fremmedsprog. Udgangspunktet er, at der er stærk efterspørgsel efter fremmedsprogskompetencer som tillæg til faglighed i uddannelser.

6. Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Meget mere entreprenørskab. DTU har åbnet et innovationsværksted, hvor entreprenante studerende kan få råd, vejledning og mulighed for at teste ideer i praksis. Derudover opruster DTU indsatsen for at få mere entreprenørskab ind på uddannelserne, bl.a. ved at ”motivere” undervisere til casebaseret undervisning frem for den traditionelle forelæsningsform.

Større og bedre campus. DTU har igangsat sit hidtil største byggeprojekt, der omfatter nybyggeri og ombygning af omkring 47.000 m2, herunder en ny bygning på 25.000 m2, der skal huse universitetets aktiviteter inden for life science og bioengineering og skabe rammen om et unikt fagligt miljø med topmoderne forsknings- og netværksfaciliteter.

Opruster store forskningssatsninger. DTU satser målrettet på at opgradere sine forskningsaktiviteter inden for biobæredygtighed og olieindvinding. Novo Nordisk har bl.a. doneret et trecifret millionbeløb til at gøre DTU verdensførende inden for bioteknologi, mens man samarbejder med bl.a. Mærsk om at udvikle nye klimavenlige løsninger til indvinding af olie.

7. Copenhagen Business School (CBS)

Business in Society Platforms. CBS har etableret fire, snart fem, platforme, der skal fremme nye former for samarbejde internt og eksternt og igangsætte nye aktiviteter, der alle har til formål at få forskning ud i omverden og gjort relevant for store samfundsmæssige udfordringer.

The BioBusiness and Innovation Program. CBS udbyder, sammen med DTU Systembiologi, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og en række udvalgte biotekvirksomheder, et nyt uddannelsesprogram, hvor studerende fra tre universiteter følger et tværfagligt forløb, der giver dem de kompetencer, som biotekindustrien har brug for.

Kvalitet og relevans frem for evalueringskontrol. CBS gennemfører med fem års mellemrum en evaluering af universitetets over 60 programmer. Til det formål har CBS udviklet en standardiseret model, så processen udgør så lille en byrde som muligt for studieledere og administratorer og gør det muligt at benchmarke på tværs af uddannelser.

8. IT-Universitetet (ITU)

Udvikling af ny kandidatuddannelse. Siden 2010 har ITU arbejdet på en ny kandidatuddannelse i digital innovation og management, der i sommer optog det første hold studerende. Processen med at rekruttere kvalificerede undervisere er stadig i gang, men ITU oplever stor interesse for den nye uddannelse.

Digitalisering af nøgleprocesser. ITU arbejder med at standardisere og digitalisere sig til færre administrative omkostninger og lettere arbejdsgange, bl.a. ved at sørge for, at ansøgninger og eksaminer foregår digitalt, og ved at udbrede brugen af digitale læringsplatforme i undervisningen.

Satsning på energy futures. ITU vil bidrage til målsætningen om et fossilfrit Danmark i 2050 og arbejder i den sammenhæng på at etablere sin første større samlede og tværvidenskabelige forskningssatsning, der skal tage afsæt i it-produkters og -processers potentiale for at reducere energiforbruget.

Kilde: Mandag Morgen på baggrund af tilbagemeldinger fra de otte universiteter.

Forrige artikel Otte universiteter er fem for mange Otte universiteter er fem for mange Næste artikel Dirigent for en ny energiøkonomi

Lederskabets største udfordring efter covid-19

Lederskabets største udfordring efter covid-19

LEDELSE At bedrive lederskab efter coronakrisen er at gribe muligheden for at skabe reelle forandringer. skriver Jim Hagemann Snabe i et indlæg, der har karakter af en programerklæring fra bestyrelsesformanden for Siemens og Maersk. I stedet for at genopbygge de virksomheder og de økonomier, vi havde før covid-19, bør vi træde et stort skridt ind i en bedre fremtid, mener Snabe. Mottoet er: Renewal, not return.

 Er der en rød linje for Kina?

Er der en rød linje for Kina?

KOMMENTAR Danmarks spionchef advarer mod at være naiv i forhold til Kina. Imens låner politikere pandaer til zoo. Nu må regeringen vove at tale åbent om, hvor grænsen går i forhold til at samarbejde med Kina.

Tre visioner for et CO2-neutralt landbrug

Tre visioner for et CO2-neutralt landbrug

GRØN OMSTILLING Landbruget er en af de helt store klimasyndere, og et CO2-neutralt landbrug kan virke som en fjern utopi. Tre aktører kommer her med deres bud på, hvordan Danmark kan leve op til målet om CO2-neutralitet i 2050.

Fremtidens teknologi kan lære af oprindelige kulturer

Fremtidens teknologi kan lære af oprindelige kulturer

GRØN OMSTILLING Oprindelige kulturer har ofte udviklet måder at leve på, som kan dække deres behov, samtidig med at de er med til at beskytte og holde balance i økosystemet omkring dem. Vi tænker på naturfolk som primitive, men reelt kan deres teknologi have været yderst sofistikeret, siger forfatteren til bogen ’Lo-tek’.

For Tysklands forsikringsgiganter er bæredygtighed big business

For Tysklands forsikringsgiganter er bæredygtighed big business

Klimaforandringerne kan blive særdeles kostbare for forsikringsbranchen. Derfor investerer de største forsikringsselskaber i stigende grad i aktiviteter, der gavner miljøet og nedsætter CO2-udslippet. I de seneste år er bæredygtighed blevet en vigtig del af forsikringsgiganternes forretning.

Sådan netværker du uden at mødes fysisk

Sådan netværker du uden at mødes fysisk

LEDELSE At skabe forretningsforbindelser i en coronatid kræver, at vi går online for at skabe relationerne og pleje dem. Det betyder også, at vi må droppe nogle af vores gamle strategier.

Mogens Jensen: Her er de fire største  benspænd for ligestillingen

Mogens Jensen: Her er de fire største benspænd for ligestillingen

POLITIK Ligestillingsminister Mogens Jensen har store planer for den kommende politiske sæson. Han vil presse virksomheder til at få flere kvinder i topledelsen. Mænd skal tage en større del af barselsorloven. Danmark skal have et mindre kønsopdelt uddannelsessystem. Og så skal LGBTI-personer have flere rettigheder.

Seniorer vil pensioneres før tid – Folketinget vil hæve pensionsalderen

Seniorer vil pensioneres før tid – Folketinget vil hæve pensionsalderen

POLITIK Om kort tid stiger pensionsalderen endnu engang. Og i takt med den højere pensionsalder stiger modløsheden blandt danskere, der ikke kan overskue flere år med fysisk og psykisk krævende arbejde. Landets største pensionsselskaber, forskere og Ældre Sagen opfordrer til et øget fokus på det gode og fleksible arbejdsliv. 

Det får seniorer til at blive længere i job

Det får seniorer til at blive længere i job

POLITIK Seniorerne har en ønskeseddel til landets politikere og virksomheder, hvis de skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. Øverst på sedlen står ønsket om flere seniordage og længere ferie, godt socialt arbejdsmiljø og tillid til ledelsen. Det viser stor undersøgelse med 16.000 personer.

Regeringen vil rydde op i pensionsregler

Regeringen vil rydde op i pensionsregler

POLITIK Regeringen er på vej med kommission, der skal undersøge, om man kan forenkle reglerne for fleksibel tilbagetrækning, og om den nuværende stigning i pensionsalderen skal stoppe ved 70 år. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil samtidig investere mere i det sunde arbejdsliv.

Politikerne har taget den økonomiske taktstok tilbage

Politikerne har taget den økonomiske taktstok tilbage

ØKONOMI Sidste gang en økonomisk krise lammede verden, gemte de folkevalgte sig bag kølige teknokrater. Den hårdt tilkæmpede aftale fra EU-topmødet fortæller en ny historie. Mens centralbankernes værktøjskasse er ved at være tom, er selv tyskerne nu sluppet fri af spændetrøjen. Finanspolitikken er tilbage.  

Det lyksalige klimavalg

Det lyksalige klimavalg

KOMMENTAR Kan man købe sig lykkelig? Jeg tror det ikke, men jeg tror, at man ved at handle på noget godt kan opnå en fornemmelse af lykke. Den nye vare på hylden, som gør mig lykkelig, er den, som handler om et bedre klima. Produkter, som gør det nemt for forbrugeren at vælge klimarigtigt, som er produceret ansvarligt og lavet for at sætte positive aftryk.

Offentlige ledere skal stadig have det lange lys på

Offentlige ledere skal stadig have det lange lys på

LEDELSE Rygterne om strategiernes død i kølvandet på coronakrisen er stærkt overdrevne, men indholdet i det offentliges strategiske arbejde har ændret sig. Særligt fire nye spørgsmål melder sig.

Frederiksen har fundet sin europæiske vej

Frederiksen har fundet sin europæiske vej

POLITIK Sommerens store forlig i EU, der sender milliardstøtte til Sydeuropa, koster Danmark halvanden ’Arne-reform’ – 4,5 milliarder kroner – om året. Alligevel vil statsministeren have opbakning i Folketinget og erhvervslivet til sin europapolitiske kurs, der trods det højere EU-kontingent, bygger på stram finanspolitik og grøn realisme.

For stor til denne verden

For stor til denne verden

DIGITAL OMSTILLING Den amerikanske kongres kæmper om en mulig opsplitning af techgiganterne – men løsningen er ikke åbenbar.

Essay: Et nyt Danmark på vind og brint

Essay: Et nyt Danmark på vind og brint

GRØN OMSTILLING Esbjerg boomer, Aalborg Portland er CO2-neutral, og Hobro fører på brint. Tag med på tur i det forandrede Danmark anno 2031, sådan som det tager sig ud i Mandag Morgens scenarie.

Derfor satser Danmark nu milliarder på brint

Derfor satser Danmark nu milliarder på brint

GRØN OMSTILLING Danmark vil i fremtiden kunne producere fire gange så meget strøm, som vi selv kan bruge. Derfor melder regeringen og Danmarks største virksomheder sig nu ind i udviklingen af det nye energiindustrielle kompleks i Europa, hvor grøn brint skal erstatte olie og gas. Danmarks brintsatsning er inspireret af Holland, der på sin side køber både vindmøller, fjernvarme og bedre klimastatistikker i Danmark.

Hollandsk diplomat:

Hollandsk diplomat: "Brint er the missing link i den grønne omstilling"

GRØN OMSTILLING Hollands særlige brintambassadør, Noé van Hulst, hilser Danmark velkommen som en ny og ambitiøs spiller i den hastigt voksende europæiske brintindustri. Hans vision er et transeuropæisk brintnetværk baseret på genbrugte gasrørledninger – og danske vindmøller spiller en central rolle.

Esbjerg bliver Nordeuropas centrum for havvind

Esbjerg bliver Nordeuropas centrum for havvind

GRØN OMSTILLING Esbjerg Havn er Europas absolut førende inden for udskibning af havvindmøller. Antallet af havvindmøller i Europa vil vokse til det 20-dobbelte over de næste tre årtier. Danmarks yngste storby står foran kraftig grøn vækst og en kraftig internationalisering.

Margrethe Vestager: Hurtigere politik giver færre resultater

Margrethe Vestager: Hurtigere politik giver færre resultater

LEDELSE Margrethe Vestager har en irritation: Moderne politik går djævelsk hurtigt, og politikeres kommunikation handler efterhånden om alt andet end selve politikken. På trods af at hun for mange er billedet på den moderne politiker, der er god på både Twitter og klassiske medier, betragter hun sig selv som gammeldags. Grundighed er en dyd, der bør bevares.

Fremtidens arbejde kalder

Fremtidens arbejde kalder

KOMMENTAR Industrialderens tid er for alvor sluttet med coronakrisen. Nu kan vi se, at digitale og fleksible løsninger er vejen frem for et sundt arbejdsliv. Derfor er det ikke nok at gøre noget for Arne – vi må også sørge for, at hans børn og børnebørn ikke ender ligesom ham. 

Innovationscenter: Indiens storbyer skal vokse – men også være til at bo i

Innovationscenter: Indiens storbyer skal vokse – men også være til at bo i

KOMMENTAR: Indiens byer vokser vildt, og det samme gør udfordringerne med at håndtere forurening, klimabelastning og den grundlæggende forsyning med vand og sanitet. Indiens smart city-program skal bruge ny teknologi til at stimulere vækst og udvikling, samtidig med at man undgår, at forureningen forværres yderligere.

Her er Mette Frederiksens pension til Arne og andre nedslidte

Her er Mette Frederiksens pension til Arne og andre nedslidte

POLITIK OG VELFÆRD Efter sommerferien fremlægger regeringen sit forslag til en tidlig ret til folkepension. Reformen bygger først og fremmest på, hvor længe danskerne har været på arbejdsmarkedet, og ikke på den branche, man har arbejdet i. Reformen tager ifølge Mandag Morgens oplysninger også højde for store kønsforskelle. Topledere i fagbevægelsen hilser forslaget velkommen.

Lederaktivisterne kommer

Lederaktivisterne kommer

LEDELSE De leder med deres meningers mod, føler sig frem gennem shitstorme og bryder grænser og logik for at gå forrest for hjertesagen. Det er ikke nemt at være lederaktivist, men gøres det rigtigt, er der gevinster at hente på bundlinjen, i arbejdslivet og for selvforståelsen, skriver Mads Thimmer, CEO i Innovation Lab.

Eksperter: Regeringens biomasselov får lille effekt på klimaet

Eksperter: Regeringens biomasselov får lille effekt på klimaet

GRØN OMSTILLING Regeringens nye biomasselov vil ikke sikre et bæredygtigt forbrug af biobrændslerSå langt er eksperterne enige. Men hvad skal der så til? Mandag Morgen har samlet 11 konkrete forslag fra eksperter i klima, energi og skovbrug.

Færre flygtninge kommer i job efter paradigmeskiftet

Færre flygtninge kommer i job efter paradigmeskiftet

POLITIK OG VELFÆRD Målet med det kontroversielle paradigmeskifte af udlændingepolitikken var at sende flere flygtninge tilbage til deres oprindelsesland, så snart det var muligt. Her godt et år senere ser kursskiftet nærmere ud til at have bidraget til lavere beskæftigelse.

Set, læst og hørt: Rane Willerslev

Set, læst og hørt: Rane Willerslev

Rane Willerslev er fascineret af de store paradokser i tilværelsen og anbefaler en podcast, der udfordrer lytteren til at undre sig over det åndelige.

En sløv grøn kickstart

En sløv grøn kickstart

KOMMENTAR Hvis den grønne omstilling og genopretningen af samfundsøkonomien efter coronaen skal spille konstruktivt sammen, så må regeringen vise omverdenen sine kort og fortælle, hvordan den forestiller sig processen.

Er robotter ved at indtage dansk politik?

Er robotter ved at indtage dansk politik?

KOMMENTAR Taktiske manøvrer og strategiske hensyn dikteret af særlige rådgivere og spindoktorer har overtaget styringen af magthaverne. ”Ingen kommentarer” er ved at blive et problem for folkestyret, skriver John Wagner.

Mange virksomheder forventer mere hjemmearbejde

Mange virksomheder forventer mere hjemmearbejde

NY VIDEN En rundspørge til DI’s Virksomhedspanel viser, at 70 procent af virksomhederne har øget brugen af hjemmearbejde under nedlukningen. Af dem ønsker 40 procent mere hjemmearbejde fremover.

Tidligere sikkerhedsrådgiver: USA's Kina-politik handler kun om Trumps genvalg

Tidligere sikkerhedsrådgiver: USA's Kina-politik handler kun om Trumps genvalg

EKSKLUSIVT UDDRAG Intet er helligt for Donald Trump. Hverken forfatning, Taiwan, demokratiet i Hong Kong eller millioner af kinesiske muslimer i genopdragelseslejre, skriver hans forhenværende sikkerhedsrådgiver. I en aktuel bog om sin tid i Det Hvide Hus beskriver John Bolton den amerikanske præsident som en mand, der svigter alle demokratiske værdier for at sikre sit eget genvalg.

Klimagevinsten ved hjemmearbejde drukner i mere biltrafik

Klimagevinsten ved hjemmearbejde drukner i mere biltrafik

GRØN OMSTILLING Danskernes har fået smag for at arbejde fra distancen. Men det vil næppe give bedre plads på motorvejene, vurderer trafikforskere. Til gengæld kan det forstærke nedturen for den offentlige trafik, der er nødt til at tænke i helt nye baner. 

Nyt job: Rossens svære balancegang hos Danfoss

Nyt job: Rossens svære balancegang hos Danfoss

Statsministerens helt særlige rådgiver Martin Rossen bliver lobbychef hos Danfoss. Han vil gerne ud af rampelyset, men både oppositionen og medierne vil holde skarpt øje med hans ageren fremover.