Peter Skov-Jakobsen: Korsvejen gør os klogere

VERDEN EFTER CORONA: Krisen har givet os blik for hinanden, mener biskop Peter Skov-Jakobsen. Den har lært os om sammenhold, mådehold og grådighedens konsekvenser. Den har afsløret vores demokratiske sindelag. Den har vist, at vi som nation ikke kun deler sejre, men også nederlag og fejltagelser.

Foto: Henrik Dons Christensen

Verden efter corona

Mandag Morgen har bedt en stribe af landets førende ledere, forskere og tænkere om deres bud på hvilke blivende forandringer, coronakrisen vil føre med sig.

Relaterede indlæg i serien:

Stine Johansen: Der findes kun én supermagt i verden: Jorden

Michael Bang Petersen: Centrifugalkraften, der flår det moderne samfund i stykker

Steffen Hjaltelin: Alt bliver som før ... næsten

Anne-Marie Søndergaard Christensen: Noget af det mest håbefulde, jeg har oplevet

Se alle indlæg i serien her.

Peter Skov-Jakobsen

Biskop i Københavns Stift i næsten 11 år og rådsformand i Folkekirkens Nødhjælp.

Ud over kristendom og folkekirken er han optaget af blandt andet samfundsforhold, litteratur og europæisk historie.

Medlem af Demokratikommissionen. Har desuden været medlem af en lang række kirkelige bestyrelser, råd og kirkeministerielle udvalg.

Af Peter Skov-Jakobsen
Biskop i Københavns Stift, rådsformand i Folkekirkens Nødhjælp

Håbet lærer mig altid at tro på, at når vi som samfund står ved en korsvej, er der noget at lære.

Selv om vi nok ikke viger fra vores vej ind i fremtiden, opfører vi os forhåbentlig klogere og tør tage ved lære.

Jeg har tillid til, at vi tør se virkeligheden i øjnene og lære af det, vi gjorde rigtigt, ligesom vi fremover undgår de blindgyder, som vi forvildede os ned ad.

Had, fred og forsoning

Hele verden har delt den samme modstander. Vil det gøre noget ved vores sammenhold fremover?

Globaliseringen har i nogen tid været under forvandling. I den seneste tid er vi rykket bag vores grænser. Det har været praktisk, fordi der skulle tages hurtige beslutninger, som kun kan tages i kendte politiske kulturer. Forhåbentlig har vi bemærket, at ingen grænsebom eller noget hegn kunne hindre denne modstander.

Jeg håber, at vi lærer noget om, hvad vi er fælles om. Europæiske og verdensomspændende organisationer er mere nødvendige.

Hadets tale forsvinder ikke over natten. Modsætningsforhold forsvinder ikke, men jeg håber, at vi bliver bedre til med det samme at bortvise vrøvl, antisemitisme, nationalistisk gift og totalitære forsøg.

Grådighed, mådehold og sammenhold

Vi har fået blik for hinanden.

Vi har lært noget om, at det siger alt om ens karakter, om man tager hvert et privilegium til sig, eller om man kan skubbe et privilegium videre til en anden.

Vores økonomi er blevet nedkølet, og vi har et problem, som skal løses i fællesskab. Jeg håber, at vi overvejer konsum- og grådighedskulturen og lærer noget om mådehold.

Fremtiden skal være fyldt med personligt initiativ og kreativitet, små og store foretagender.

Én ting må vi have lært, nemlig at det er den regulerede kapitalisme, den sociale markedsøkonomi, der sikrer sammenhæng.

Glem ikke, at der er mange klimapolitiske beslutninger at tage – og det er nu! Kulturelt og økonomisk skal vi sammen opbygge hjælpens kultur.

Uvidenhed, oplysning og visdom

Enhver krise indeholder en fare for ethvert samfund. Uvidenhed og fordomme trives i kriser. En opfattelse behøver ikke at være sand for at vinde gehør. Forhåbentlig har vi lært at dæmme op for hadets tale.

Hvem kunne agere, da hverdagen så anderledes ud, og hvem satte ud og havde ikke andet end gamle spørgsmål til en ny situation?

Vi har lært, at politik ikke er alt.

Der er beslutninger, der tages på baggrund af indsigt i sagsforhold (sundhed), i respekt for magtens deling, for retsstat og demokrati. Ingen demokrat regerer nogensinde ved dekret.

Vores demokratiske sindelag afsløres i krisesituationer og afslører, om vi har autoritære tendenser, eller om vi ved, hvordan vejen tilbage til agtelsen for demokratiet skabes.

At være nation sammen er ikke kun at dele sejre, men også at dele nederlag og fejltagelser. Visdom er at kunne tage sin historie sit hjerte og lære af den – ikke skjule sig for det, man gjorde, men se det i øjnene og blive klogere og mere menneskelig.

Omtalte personer

Peter Skov-Jakobsen

Biskop, Københavns Stift, rådsformand, Folkekirkens Nødhjælp, formand, Grænseforeningen
cand.theol. (Københavns Uni. 1993), MA (University of Hull 1992)


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu