Finland er hjemland for Europas største sociale effektinvestering

Finland er et af de lande, som er gået mest ambitiøst til værks i forsøget på at investere i sociale forbedringer. ”Skatteydernes penge skal kun bruges på indsatser, der fører til, at man opnår det resultat, man politisk set ønsker,” siger Mika Pyykkö, direktør for Finlands Center for Effektinvesteringer.  

Finland har knækket en af integrationens hårdeste nødder: at få flygtninge i arbejde. Efter et skræddersyet forløb over to år er 40 procent i arbejde mod lige under 10 procent i en kontrolgruppe. Resultatet skyldes Europas hidtil største sociale effektinvestering, hvor blandt andet Den Europæiske Investeringsbank, offentlige fonde, det finske Coop og en kooperativ kæde af restauranter står for den samlede investering på 14,2 millioner euro eller 106,5 millioner kroner. Se figur 1.

“Vi er glade for, at den sociale effektinvestering har ført til så gode resultater og håber, den kan være med til at fremme fokus på, at velfærd handler om effekter for borgerne og ikke kun om bevillinger,” siger Mika Pyykkö, direktør for Center for Effektinvestering, der er en del af Finlands Økonomi- og Beskæftigelsesministerium.

Login