Stine Johansen: Der findes kun én supermagt i verden: Jorden

VERDEN EFTER CORONA: Kan vi nu forestille os en verden, hvor coronavirus bidrager til en øget bevidsthed om, at vi ubønhørligt hører sammen som én nation? Og at vi er én menneskehed? Det håber kommunaldirektør i Helsingør Kommune Stine Johansen. 

[text_box title="Stine Johansen" align="right"]

Kommunaldirektør i Helsingør Kommune. Tidligere fungerende kommunaldirektør i Grønlands hovedstadskommune Sermersooq.

Login