En bygning skal holde i mange hundrede år og kunne genbruges igen og igen

En mere klimavenlig byggebranche kræver en helt ny tankegang, hvor fokus på pris per kvadratmeter viger for et nyt kongemål: CO2-udledning per kvadratmeter i hele bygningens levetid. Lykkes det at få det mål ind i alle dele af byggeriet, så kan branchen blive en betydelig bidragyder til klimakampen. Det kræver nye standarder, benhårde regler og frivillig indsats fra branchen selv. 

Et mere klimavenligt samfund kræver massive investeringer – og ikke mindst hurtige investeringer, hvis vi skal se resultater før 2030. Men særligt på byggeområdet kræver det, at man tænker sig om en ekstra gang, inden man investerer, for bygningers levetid rækker oftest ud over et menneskeliv, og det er dyrt både for pengepungen og på CO2-regnskabet at rive ned og opføre nyt. 

Derfor skal der prioriteres helt anderledes, når der sættes gang i nye byggerier. Det klimavenlige byggeri kræver nemlig en helt ny tankegang, mener direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen. Og det skal sive ud både i lovgivningenbyggebranchen og investeringerne, hvis det skal realiseres. 

Både politisk og fra branchen er der skabt et fokus på CO2-belastning. Og jeg tror, det bliver en væsentlig gamechanger, som kommer til at sætte en helt ny dagsorden for byggeriet de kommende år,” siger direktøren, der sammen med fire andre organisationer fra byggeriet har været sekretariat for klimapartnerskabet for byggeri og anlæg. 

Login