Skibe skal igen sejle på vindkraft

Den maritime sektor står foran en gigantisk omstilling. I de hjemlige farvande skal færgerne sejle på strøm fra vindmøller. På verdenshavene skal fremtidens containerskibe bæres frem af nye, grønne brændstoffer fremstillet af vindmøllestrøm fra havvindmølleparker. Men skal visionen blive til virkelighed, kræver det både nationalt mod og global enighed. 

Containerskibes brændstof er noget af det mest miljøskadelige og belastende for klodens opvarmning. Derfor er den maritime verdens anstrengelser for at udvikle bæredygtig skibstransport ikke alene vigtig for branchens konkurrencedygtighed og overlevelse. En reduktions af skibsfartens udledninger er afgørende for hele det globale samfunds mulighed for at nedbringe udledningerne af drivhusgasser.  

Visionen er, at den globale skibstrafik igen skal sejle ved vindens kraft. Ikke i form af master og sejl, men ved at vindkraften omdannes til alkohol, biogas eller ammoniak i stedet for de klimabelastende fossile brændsler, der i dag anvendes i skibsmotorerne.  

Lykkes det for Mærsk at nedbringe sine udledninger, kan det blive det største danske bidrag til den globale klimakamp. Som et af verdens største rederier udleder Mærsk omtrent lige så meget CO2 som hele Danmarks energiforbrug. 

Login