Henrik Wellejus: Virksomheder må forberede sig på den sorte svane

VERDEN EFTER CORONA: Coronakrisen er en appel til at lægge låg på politiske genstridigheder og fokusere på det vigtigste for hele organisationen. Vurderingen af virksomhedernes fortsatte drift vil ændre sig, og krav om løbende rapporteringer i stedet for årlige regnskaber kan blive en realitet.

[text_box title="Henrik Wellejus" align="right"]

Partner og leder af Deloittes revisionsforretning Audit & Assurance med 1.150 medarbejdere. Er del af den danske og nordiske koncernledelse. Stor erfaring inden for transformationer og forandringsprojekter.

Login