Lise Kingo: Lad os bruge coronakrisen til et bæredygtigt comeback

VERDEN EFTER CORONA: FN blev skabt for 75 år siden. Krisen kan bruges til at samles igen – nationer, byer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og borgere – om den fælles sag, det er at genopbygge vores verden, så den bliver mere bæredygtig, mere retfærdig og til lige gavn for os selv og kommende generationer

Verden efter corona

Mandag Morgen har bedt en stribe af landets førende ledere, forskere og tænkere om deres bud på hvilke blivende forandringer, coronakrisen vil føre med sig.

Indlæg i serien:

Christian Bason: Empati med fremtiden

Mai-Britt Poulsen: Coronakrisen baner vejen for store forandringer

Lise Kingo

Som CEO for FN’s Global Compact har hun siden 2015 stået i spidsen for verdens største initiativ for bæredygtige virksomheder med over 10.400 virksomheder fra 166 lande. Fra sit kontor i New York er hun hver dag med til at sørge for, at virksomheder lever op til deres medansvar for at opnå FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling inden 2030.

Rollemodel for mange ledere med sit skarpe fokus på ansvarlig forretningsdrift. Bestyrelsesmedlem i PRI (Principles for Responsible Investments) og i P4G (Partnerships for Growth). Tidligere koncerndirektør i Novo Nordisk. Formand for Rådet for Samfundsansvar i perioden 2012-2015. Modtog i 2018 Copenhagen Business School’s  ’Distinguished Alumni Award’.

Af Lise Kingo
CEO for UN Global Compact 

Den store lektie fra covid-19 er, at vi mennesker hænger uløseligt sammen og er afhængige af hinanden på tværs af nationalitet, køn, kultur og klasseskel, uanset om vi kan lide det eller ej.

Gennem de seneste uger er vi alle blevet berørt af pandemien, og den har vist os, at vi ikke er immune over for udfordringer, der ved første øjekast forekommer langt fra vores egen trygge hverdag. Vores overlevelse og trivsel afhænger af vores solidaritet med de svageste og mest udsatte grupper i det globale samfund.

Den danske filosof Søren Kierkegaard har engang sagt, at livet forstås baglæns, men må leves forlæns. Det er svært at beskrive præcis, hvordan verden vil se ud efter covid-19 her midt i stormen, men desværre har vi ikke tid til at fordøje alt for længe. For alle de udfordringer, vi stod over for før covid-19 – global opvarmning, tab af biodiversitet og øget ulighed – er stadig lige presserende. Og selvom delfiner lige nu svømmer i Venedigs kanaler, og vi for første gang i årtier kan trække vejret frit i storbyer som New Delhi og Beijing, så er det kun en stakket frist, hvis vi genoptager business as usual.

Covid-19 udstillede de svageste led i vores beredskab. Multilaterale samarbejder sprak i sømmene i en tid, hvor globalt samarbejde var vigtigere end nogensinde, og de svageste grupper i vores samfund blev de største tabere.

ILO – Den Internationale Arbejdsorganisation – har anslået, at vi i de næste tre måneder globalt vil se et tab af knap 200 millioner fuldtidsstillinger. Særligt de fattige arbejdere i den uformelle sektor, mange af dem kvinder, rammes hårdt lige nu. De lever på kanten af den yderste fattigdom uden nogen form for rettigheder og socialt sikkerhedsnet. 

Derfor er det mit håb, at vi kan bruge covid-19-erfaringerne til at erkende, at vi er et hold, der skal spille hinanden stærkere og skabe et bæredygtigt comeback. Den økonomiske genopretning må og skal accelerere den helt nødvendige bæredygtige omstilling og skabe en mere lige og retfærdig verden. 

World Ressource Institute har anslået, at ambitiøse klimahandlingsplaner kan udløse økonomiske gevinster på 26 trilliarder dollar og 65 millioner klimavenlige job frem mod 2030. Og McKinsey har anslået, at lige økonomiske vilkår mellem kønnene kan øge det årlige globale bruttonationalprodukt med 26 procent frem mod 2025. 

For 75 år siden – på gløderne af to verdenskrige – skabtes De Forenede Nationer – med en fælles forpligtelse om at opretholde verdensfreden og beskytte menneskerettighederne gennem dialog og multilaterale samarbejder.

Lad os bruge denne krise til at samles igen – nationer, byer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og borgere – om den fælles sag at genopbygge vores verden efter covid-19, så den bliver mere bæredygtig, mere retfærdig og lige – til gavn for os selv og kommende generationer.

Omtalte personer

Lise Kingo

Internationalt bestyrelsesmedlem, fhv. koncerndirektør, Novo Nordisk, fhv. direktør, FN’s Global Compact
BA.mag. i religion og oldtidskundskab (Aarhus Uni. 1986), HD i afsætningsøkonomi (Copenhagen Business School 1991), MSC (Bath 2000)


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu