Partnerskaber hjælper smv’er til energibesparelser

Kommuner kan hjælpe med at nedbringe energiforbruget i små og mellemstore virksomheder. Det viser et nyt forsøgsprojekt i syv af landets kommuner, hvor 119 virksomheder har sparet 21,5 pct. af deres CO2-udledning – først og fremmest små virksomheder med under 50 ansatte. Se figur 1.

[graph title="Mange bække små" caption="Figur 1  " align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/98a5b-kj_fig02_det-er-isaer-sma-virksomheder-der-har-haft-glaede-af-den-nye-partnerskabsmodel.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/9f572-kj_fig02_det-er-isaer-sma-virksomheder-der-har-haft-glaede-af-den-nye-partnerskabsmodel.png" text=""]Note: 1 Det er især små virksomheder, der har haft glæde af den nye partnerskabsmodel., Kilde: Carbon 20: “Klimapartnerskaber mellem kommuner og virksomheder”. [/graph]

Fremgangsmåden er simpel og bygger på netværk og samarbejde mellem tre parter: kommuner, lokale virksomheder og energikonsulenter.

Kommunerne opsøger virksomhederne, og de gennemgår i fællesskab firmaets potentiale og ambitioner for energibesparelser. Herefter kommer konsulenterne på banen, som oftest et energiselskab eller et privat firma med ekspertise inden for klimarenovering og -planlægning. Konsulenten står for den tekniske analyse af mulighederne for energibesparelser, der efterfølgende lægges til grund for en handlingsplan.

De små og mellemstore virksomheder er et af de ømme punkter i regeringens klimastrategi, der skal nedbringe CO2-udledningen med 40 pct. inden 2020 og gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler i 2050.

Smv’erne tegner sig for op mod 40 pct. af CO2-udledningen ude i kommunerne. Men de har ikke samme tid, ressourcer og kompetencer som de store virksomheder til at kortlægge behovet og implementere indsatsen.

Energiselskaberne, der er forpligtet til at rådgive om besparelsesmulighederne, har ikke ressourcer eller incitamenter til at opsøge de små virksomheder. Fordi kommunerne er med og sørger for at hjælpe virksomhederne i processen, falder energiselskabernes omkostninger, så deres incitamenter til at yde energirådgivning øges.

Virksomhederne får tilbudt en gratis energiscreening og får bagefter hjælp til at komme i mål med besparelsen.

For kommunerne er der flere gevinster

”De kan opnå CO2-besparelser inden for deres geografiske område, de kan brande sig som grønne kommuner, og de kan styrke deres samarbejde med virksomhederne. De kan blive mere lean & green – og så kan de skabe arbejdspladser,” fortæller Lone Kelstrup, projektleder i Carbon 20.

De mest udbredte indsatsområder på tværs af virksomhederne har været at erstatte traditionelle lyskilder med LED-belysning, optimere temperaturen i serverrum og isolere ydervægge.

Og der er store besparelser at hente. I alt syv kommuner har været med i projektet Carbon 20, der er en udstikker af det kommunale samarbejde Green Cities. Over en periode på tre år har virksomhederne i snit nedbragt CO2-udledningen med 21,5 pct. Det svarer til 150 ton CO2 pr. virksomhed. Noget af reduktionen kommer dog fra en højere andel af vedvarende energi i elnettet.

Lone Kelstrup anslår, at det for en typisk kommune vil kræve et halvt til et helt årsværk at holde ordningen kørende.

Kilde:     

“Klimapartnerskaber mellem kommuner og virksomheder” – lægmandsrapport for projektet Carbon 20, februar 2014.

Forrige artikel Den selvforsynende virksomhed Næste artikel Virksomheder er for forfængelige til sociale medier