Rolf Kjærgaard: Nærheden og ansvarligheden vil stå tilbage efter krisen

VERDEN EFTER CORONA: Vækstfonden er med til at udvikle de virksomheder, Danmark ikke må gå glip af. Efter krisen vil det i endnu højere grad være virksomhederne med de bæredygtige løsninger, som vi sammen skal gøre alt for ikke at tabe.

Verden efter corona

Mandag Morgen har bedt en stribe af landets førende ledere, forskere og tænkere om deres bud på hvilke blivende forandringer, coronakrisen vil føre med sig.

Andre indlæg i serien:

Line Groes: Forestillingsevnen kan vende tilbage i tusindfold

Lise Kingo: Lad os bruge coronakrisen til et bæredygtigt comeback

Christian Bason: Behov for mere empati med fremtiden

Mai-Britt Poulsen: Coronakrisen baner vejen for store forandringer

Se alle indlæg i serien her.

Rolf Kjærgaard

Administrerende direktør i Vækstfonden siden juli 2019 og ansat i den statslige investeringsfond siden 2002. Vækstfonden har siden 1992 medfinansieret vækst i over 8.500 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 27,3 milliarder kroner.

Uddannet økonom fra Københavns Universitet og Berkeley Universitet i USA. Tidligere national ekspert i EU-Kommissionen samt specialkonsulent i Erhvervsministeriet.

Af Rolf Kjærgaard
Adm. direktør i Vækstfonden

For bare en måned siden var vi endnu ikke klar over, hvad covid-19 ville bringe med sig. Men de store konsekvenser begynder at vise sig nu.

Både FN’s generalsekretær, António Guterres, og den tyske kansler, Angela Merkel, har kaldt spredningen af covid-19 for den største krise, verden har set, siden Anden Verdenskrig. Verden vil forandre sig på den baggrund, og jeg tror, at vi tager især to ting med os videre efter krisen: nærhed og ansvarlighed.

Coronakrisen får betydning for os selv, vores familieliv og nære relationer. I krisetider rykker vi tættere på hinanden. Mange bliver pludselig opsatte på at ringe til en gammel ven eller tidligere kollega, som de ikke har talt med længe – ligesom jeg selv har prøvet. Krisen lærer os med andre ord om vigtigheden af nærhed. Nærhed til vores familier. Nærhed til vores kunder. Nærhed til vores leverandører. Nærhed til vores investorer og til banken.

Og for virksomhederne vil et øget fokus på nærhed betyde, at de vil se anderledes på deres forsyningskæder og trække dem tættere til sig. Der vil være virksomheder, der trækker produktion hjem eller trækker underleverandører tættere på sig.

Det kan lyde som en tilbagerulning af den omfattende globalisering, som verden har set i de seneste årtier. Jeg tror nu ikke på en egentlig tilbagerulning, men på, at vi får et mere nuanceret billede af globaliseringen.

Øget ansvarlighed

Krisen skærper vores forståelse for den verden, vi lever i. Hvordan vores værdier bliver skabt, og hvor sårbare vores systemer og processer i virkeligheden er. Vi kommer som nationer og virksomheder derfor til at stille større krav til, hvordan vi producerer, handler og samarbejder. Det kalder på øget ansvarlighed.

Et område, hvor vi særligt ser forandringer, er digitaliseringen. For mange virksomheder har krisen ført til en turbodigitalisering. Også i Vækstfonden arbejder vi nu virtuelt og holder stadig hjulene i gang i den virkelige verden. Og vi bliver ikke mindre effektive af den grund, men skaber løsningerne på en anden måde end tidligere.

De digitale muligheder gør, at vi hurtigt har kunnet omstille for at hjælpe til med at understøtte dansk erhvervsliv. På samme måde har mange andre virksomheder og organisationer erfaret, at digitale løsninger og virtuelle samarbejdsformer kan være meget værdiskabende, så dem vil vi holde fast i også efter krisen.

Nærheden og den dybere forståelse af både værdiskabelse og sårbarheder vil også være med til at øge ansvarligheden, når det gælder klimaet. Klimaet er det, vi skal leve med, men det er samtidig også det, vi skal leve af i fremtiden.

Endnu flere virksomheder vil gribe mulighederne og skabe løsninger, der hjælper på klimaet. For god forretning og grøn forretning er ikke modsætninger – de går hånd i hånd.

I Vækstfonden er vi med til at udvikle de virksomheder, Danmark ikke må gå glip af, og efter krisen vil det i endnu højere grad være virksomhederne med de bæredygtige løsninger, som vi sammen skal gøre alt for ikke at tabe.
  
Derfor skal vi sørge for at holde hånden under virksomhederne gennem krisen, så vi bagefter kan sætte fuld kraft ind på at gøre fremtiden bæredygtig og ansvarlig.

Det er en stor opgave, men jeg er sikker på, at vi sammen, virksomheder og samfund i fællesskab, kan komme ud på den anden side og gå en fremtid i møde med øget nærhed og øget ansvarlighed.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu