Stina Vrang Elias: Erfaringerne med digital læring kan bruges konstruktivt

VERDEN EFTER CORONA: Alle undervisere har under krisen fået erfaring med digital læring. Det kan ikke erstatte det fysiske møde, men det kan give mere tid og overskud til nærvær, feedback og læring i socialt fællesskab. 

Verden efter corona

Mandag Morgen har bedt en stribe af landets førende ledere, forskere og tænkere om deres bud på hvilke blivende forandringer, coronakrisen vil føre med sig.

Relaterede indlæg i serien:

Pernille Kræmmergaard: Coronakrisen sætter spørgsmålstegn ved vores digitale førerposition

Martin Zachariasen: Internettets potentiale vil for alvor folde sig ud

Signe Byrge Sørensen: Virkeligheden er bare mærkeligere end fiktion

Niels Westergård-Nielsen: Øget e-handel skærper konkurrencen fra udlandet

Se alle indlæg i serien her.

Stina Vrang Elias

Administrerende direktør i tænketanken DEA.

Hun har præget uddannelsesdebatten de senere år, blandt andet som formand for Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, som medlem af Disruptionrådet samt som formand for regeringens ekspertgruppe om et nyt voksen-, efter- og videreuddannelsessystem.

Hun har et mål om, at alle i DEA skal gå syngende på arbejde, og går selv forrest med sin smittende latter og sit gode humør.

Af Stina Vrang Elias
Administrerende direktør i DEA

I vores fælles erfaring vil stå tilbage, at i Danmark kan og vil alle stå sammen, når det virkelig gælder. Politikere, organisationer, almindelige danskere. Når det er nødvendigt, så mobiliserer vi alle kræfter og skaber forandringer på kort tid.

Der vil igen opstå politiske kampe på kryds og tværs. Men bevidstheden om, at vi er et grundlæggende samarbejdende land, er en blivende forandring.

Mit håb er, at vi ikke lukker os om os selv og nationalstaten, men at vi derimod bliver bedre til at samarbejde. Vi skal lære af de forskellige strategier og tilgange til at bekæmpe en pandemi og i de internationale organer arbejde for, at vi hurtigere kan finde fælles løsninger, hvis den næste pandemi rammer os.

Fra min egen verden skulle den danske uddannelsesverden fra 0. klasse over erhvervsuddannelser til universiteter fra den ene dag til den anden omlægge undervisning til et digitalt og virtuelt univers.

Det kræver specialiseret viden og forberedelse at lave god digital undervisning. Men det er en blivende forandring, at alle undervisere i en eller anden form har fået erfaring med det digitale. Også de mest skeptiske. Det betyder, at alle nu har langt bedre forudsætninger for at medtænke det digitale element i deres undervisning.

Det digitale kan ikke erstatte det sociale møde. Krisen har netop illustreret, hvor vigtigt samværet er. Det er svært ikke at være sammen. Kunne se, høre og røre ved hinanden. Det er et meget mere definerende element ved at være menneske, end vi måske var bevidste om. Kerstin Ekman beskriver det så fint i sit mesterværk ’Hændelser ved vand’ fra 1993:

”Han trykkede lidt på ham og lyttede til hans hjerte. Der var jo ikke noget i vejen, det vidste han. Hjertet pumpede. Lungerne løftede og sænkede brystet. Men han syntes, at nogen burde røre ved ham.”

Den fysiske kontakt og fællesskabet er afgørende for os mennesker. Det gælder også i undervisningen. Man kan se og høre meget på Zoom eller Teams, men man kan ikke mærke mennesket på den anden side.

Brugen af digital læring kan forhåbentlig skabe mere tid til de aktiviteter, som alle sukker efter, nemlig tid og overskud til nærvær, feedback og læring i et socialt fællesskab.

Verden på den anden side bliver næppe fundamentalt anderledes. Men vi har muligheden for at minde hinanden om, at vi har evnen til at finde nye løsninger i et stærkt fællesskab. Lad det blive en markør for, hvad vi lærte – ikke bare i Danmark, men sammen med resten af den verden, som vi på godt og ondt hænger uløseligt sammen med.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu