Danmark kan lære meget af Costa Rica

VERDENSMÅL 14 & 15 Biodiversiteten i Danmarks natur er under voldsomt pres. Landbrug, fiskeri, skovbrug og befolkningen som helhed slider hårdt på planter og dyr, der trænger til fred og tid til at regenerere. Danmark skal lære af lande uden for Europa, mener både Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Fiskeriforening.

Danske politikere ynder at beskrive Danmark som et grønt foregangsland. Men eksperter ude i verden har et helt andet lille land som forbillede – i hvert fald når det gælder biodiversitet: Den mellemamerikanske stat Costa Rica er langt foran Danmark og stort set alle andre lande i verden i forvaltningen af landets 51.000 kvadratkilometer territorium. Allerede i 1998 fik Costa Rica en banebrydende lov om biodiversitet. Et omfattende lovsæt, der regulerer beskyttelsen og udnyttelsen af landets rige tropiske natur.

Loven er i dag anerkendt som et forbillede for resten af verden, fordi den både har sikret beskyttelse af stadig større naturarealer og skabt et originalt system for betaling af miljøservices, kaldet PES (Payment for Ecological Services). Det system gør det muligt at sikre en retfærdig omfordeling af fortjenesterne ved at udnytte naturen – hvad enten det drejer sig om landbrug, skovbrug, fiskeri, turisme, produktion af vedvarende energi eller noget helt sjette.

Login