Sådan kan en lille dansk virksomhed bruge verdensmålene

VERDENSMÅL 8 Små og mellemstore virksomheder skaber mere end hvert andet af Danmarks private job. En af dem, Missionpharma, skaber også job i udlandet. Virksomheden har gjort en forretning ud af tre af FN’s verdensmål. 

Christian Overgaard, adm. direktør i Missionpharma. 
Christian Overgaard, adm. direktør i Missionpharma. 
Jens Reiermann

Verdensmålene fylder fem år

Det er fem år siden verdensmålene blev vedtaget.

I en serie artikler går Mandag Morgen igennem alle 17 mål og beder nogle af de mennesker, der arbejder aktivt med verdensmålene, om at identificere de vigtige skridt, der er blevet taget siden 2015, og de must-win battles, der skal vindes, hvis vi skal nå i mål.

Tidligere artikler

I begyndelsen af måneden kunne Christian Overgaard gå på podiet og modtage en pris for sit arbejde med FN’s verdensmål. Han er administrerende direktør for Missionpharma, en virksomhed, der leverer medicin og medicinsk udstyr til udviklingslande.

Prisen fik han for sin og virksomhedens ”ærlige” og ”transparente” rapport om arbejdet med UN Global Compacts principper for samfundsansvar. Et ansvar, der omfatter arbejdet med FN’s verdensmål.

”Vores kunder er internationale organisationer, som interesserer sig for verdensmålene. Derfor er det naturligt, at vi også bidrager til verdensmålene,” siger han.

Med en samlet størrelse på 150 medarbejdere er Missionpharma en af de såkaldt små og mellemstore virksomheder, SMV’er, der ifølge Danmarks Statistik skaber mere end halvdelen af jobbene i den private sektor.

Christian Overgaard og Missionpharma har valgt at arbejde med tre af FN’s 17 verdensmål, mål nummer 3: Sundhed og trivsel, mål nummer 8: Anstændige job og økonomisk vækst samt mål nummer 13: Klimaindsats.

En undersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder viser, at to ud af tre virksomheder på Missionpharmas størrelse har foretaget et tilsvarende valg.

 

Christian Overgaard

Adm. direktør for Missionpharma siden 2018. Beslutningen om at gøre Misionpharma til medlem af Global Compact Network Denmark, et netværk for ansvarlige virksomheder, var “relativt vigtig”.
Betegner sig selv som resultat-orienteret med en passion for at lede fokuserede forandringer. Arbejdet med FN’s verdensmål er en “god investering”.
Uddannet ingeniør fra DTU, har taget en MBA ved Insead i Paris og lært sig kinesisk på Beijing Foreign Studies University

Husk kollegerne i udlandet

Målt på størrelse er Missionpharma en typisk dansk virksomhed. Men det er den ikke, når man måler på dens kunder. Ikke en eneste kunde er dansk, Missionpharma er 100 procent eksportorienteret og leverer medicin og medicinsk udstyr til brugere i udviklingslande.

Kunderne kan være internationale udviklingsorganisationer, herunder FN.

Den meget høje internationale profil afspejler sig også i sammensætningen af medarbejderne. Missionpharma beskæftiger 60 medarbejdere på hovedkontoret i Lynge i Nordsjælland og 90 medarbejdere i blandt andet Kina og Indien. Derudover samarbejder Missionpharma med en række eksterne leverandører.

”Vi skelner mellem vores ansvar for medarbejderne og vores ansvar for forsyningskæderne. Vi stiller krav i begge dimensioner, men vi har nemmere ved at tilgå vores egne medarbejdere, mens vi møder leverandørerne gennem audits. Vi gør, hvad vi kan for at holde dem i snor,” siger Christian Overgaard.

Trivsel i Danmark og Indien

Hvert år deltager medarbejderne i Lynge i den store trivselsundersøgelse: ”Great Place to Work”. Den mulighed fik deres kolleger i andre lande først, da Missionpharma begyndte at arbejde med verdensmålene.

”Det er jo helt skævt, at vi laver en omfattende trivselsundersøgelse blandt de 60, men ikke spørger de 90 andre. Nu har vi taget de bedste dele fra den danske undersøgelse og bruger det i resten af verden,” siger han.

Der er store forskelle i de danske og de udenlandske kollegers besvarelser på et af de helt centrale spørgsmål: ”Alt taget i betragtning mener jeg, at Missionpharma er et rigtig godt sted at arbejde".

93 procent af de danske medarbejdere svarer ja, mens andelen på en af de indiske arbejdspladser er nede på 62,5 procent.

”Vi skal nu til at forstå, hvorfor der er så store forskelle mellem medarbejdertilfredsheden i Danmark og Indien. Der er nogle kulturelle forskelle og også forskellige tolkninger af svarmulighederne på den 5-skala, vi bruger. Det arbejder vi videre med,” siger Christian Overgaard.

De største udfordringer for jeres arbejde

”Først skal vi have udpeget, hvilke verdensmål der har speciel relevans for os. Derefter skal vi beskrive og definere, hvad vi har et specielt ansvar for. Derefter skal vi kunne måle, hvor vi er henne,” siger han og fortsætter:

”Jeg tror på, at når vi måler på noget, så kan vi forbedre det. Derfor er det vigtigste at sætte mål, medarbejderne kan genkende, og som motiverer dem i deres arbejde”.

Det er lettere sagt end gjort.

Christian Overgaard og Missionpharma har derfor trukket på UN Global Compacts danske afdelings rådgivning.

”Jeg tror, det er vigtigt for mange SMV’ere at hente råd udefra. Det kunne være hos UN Global Compact. Det har hjulpet os i gang hurtigere, end vi kunne have gjort ved egen kraft.”

Tre must-win battles

”Vi har oplevet en bølge af opmærksomhed omkring verdensmålene fra politisk side. Jeg håber virkelig, politikerne holder fast, fordi det skaber en fælles forståelse for nødvendigheden af at arbejde med verdensmålene, som er helt afgørende for en virksomhed som vores,” siger Christian Overgaard.

Han siger også, at arbejdet med verdensmålene er en stor opgave for en virksomhed på Missionpharmas størrelse.

”Jeg tror, vi skal arbejde mere med at dele viden med andre små og mellemstore virksomheder om, hvordan man kan arbejde med verdensmålene,” siger han.

Og så er der det, en forfatter eller musiker vil betegne som den svære to’er. Altså opfølgeren på en succes.

”Jeg synes, vi har bevæget os rigtig meget med hensyn til verdensmålene i de seneste to år, og vi arbejder systematisk med dem. Vi er blevet hædret for vores arbejde, så vi oplever en del medvind lige nu. Det vil jeg gerne fortsætte,” siger Christian Overgaard.

Mere kontrol med underleverandører

Missionpharma arbejder også på, at de op mod 200 leverandører lever op til virksomhedens målsætninger.

”Vi accepterer for eksempel ikke børnearbejde og heller ikke, at leverandørerne inddrager medarbejdernes pas. Tidligere rapporterede vores auditører, når de så en overskridelse. I 2019 besluttede vi, at auditørerne skal spørge til arbejdsforholdene ved hver eneste audit,” siger Christian Overgaard.

Missionpharma har ansat sine egne auditører, der med mellemrum besøger virksomhedens leverandører og kommer helt ud på fabriksgulvet.

”Når vi er ude hos leverandørerne, kan vores auditør gøre holdt ved en maskine og snakke med operatøren. Vi stiller hele tiden spørgsmål til leverandørerne, og hvis de lyver, kan det ende med, at vi opsiger kontrakten,” siger Christian Overgaard.

Bløde verdensmål som forretning

Missionpharma producerer altså ikke selv den medicin og det medicinske udstyr, som virksomheden leverer til sine kunder.

”Vi tilfører værdi ved at monitorere alle vores leverandører. Vi garanterer kvaliteten og har tidligere målt på produktets kvalitet eller produktionsprocessens kvalitet. Så audits har altid været en del af vores forretningsmodel. Nu udvider vi med lidt andre kvalitetsmål,” siger Christian Overgaard.

Nu siger du, at jeres audits tilfører værdi – man kunne også sige, at de tilføjer omkostninger?

”Det kan man sige, men audits er en del af vores forretningsgrundlag. Vi vil adskille os fra dem, der på en hjemmeside bare forbinder kunder med leverandører og aldrig har været i kontakt med hverken kunde eller leverandør,” siger han og fortsætter:

”Det er klart, at nogle mulige kunder ikke vil betale for det og så køber fra nogle, der er billigere, men ikke tilbyder den samme kontrol. Men så må det være sådan.”

Hvorfor er du rolig med den prioritering?

”Det er lidt vores plads i markedet, og vi vurderer løbende, om vi mister for mange kunder, der ikke vil betale for det.”

Hvad siger aktionærerne?

”Indtil videre har vores tilgang været en god investering i kunderne, som vi igen og igen servicerer. Vi har ikke haft de store diskussioner med aktionærer. De mener, vores auditering er en god investering, der også fungerer som en del af vores markedsføring over for kunderne,” siger Christian Overgaard.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu