Dansk Industri: Påstande om klimapartnerskab holder ikke vand

KOMMENTAR: Klimapartnerskabet for energi og forsyning har leveret bundsolide anbefalinger på baggrund af en bred inddragelse. Den anerkender betydningen af grøn, men kobler sektorer. Påstandene om en lukket fest med tunnelsyn holder derfor ikke vand, mener Dansk Industri.

Vi kommer ikke udenom, at elsektoren er helt central i den grønne omstilling af det danske samfund, mener DI's Troels Ranis.
Vi kommer ikke udenom, at elsektoren er helt central i den grønne omstilling af det danske samfund, mener DI's Troels Ranis.Foto: pressefoto

Af Troels Ranis,
Branchedirektør i DI Energi

Mandag Morgen skriver 28. april om et splittet klimapartnerskab for energi og forsyning. Ørsted og Dansk Energi, der har haft henholdsvis formandskabet og sekretariatet, kritiseres for, at de har undladt at involvere alle parter og for udelukkende at tale elsektorens sag.

Vi mener, at klimapartnerskabets rapport er solid og gennemarbejdet. Den viser, hvordan energi- og forsyningssektoren kan bidrage med grøn energi til blandt andet transport, boliger og produktionsvirksomheder.

At partnerskabet for energi og forsyning er blevet drevet som en lukket fest, er ikke en beskrivelse, vi kan genkende. Partnerskabet har inviteret et bredt udvalg af relevante organisationer og virksomheder til at give input til arbejdet. Vi har oplevet processen som både åben og inddragende.

Rapporten kritiseres for kun at repræsentere elsektoren og dens interesser. Men vi kommer ikke uden om, at elsektoren er helt central i den grønne omstilling af det danske samfund. Grøn el skal i fremtiden bruges i bilerne, virksomhederne og til at opvarme vores hjem.

Vi er uenige i påstanden om, at partnerskabet kun har leveret en elsektorkøreplan. I rapporten behandles både biogas, Power-to-X, CO2-fangst og energieffektiviseringer, og det hele bindes sammen gennem sektorkobling. Rapporten kigger altså netop på tværs af de forskellige sektorer og ikke kun på elsektoren.

Klimapartnerskabernes opgave har været at komme med erhvervslivets bud på, hvordan de kan bidrage til at reducere udledningen af CO2. Derfor er det kun naturligt, at det er erhvervslivet selv, og ikke embedsværket, der har stået i spidsen for arbejdet.  

Det har Dansk Energi og Ørsted gjort gennem en åben og inddragende proces, og det har resulteret i et bundsolidt bidrag fra hele energi- og forsyningssektoren.

Omtalte personer

Troels Ranis

Vicedirektør, Dansk Industri
cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 1997)


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu