Læren fra Sverige: Udlicitering handler om innovation – ikke besparelser

I Sverige, der har nordisk rekord i udlicitering, har man en helt anden tilgang til offentlig-privat samarbejde. Svenske kommuner fokuserer på kvalitet, innovation og udvikling i samarbejdet med private leverandører. Herhjemme handler udlicitering mere om besparelser og effektivisering. Men Produktivitetskommissionen peger på, at en ny type af udlicitering spirer frem i danske kommuner, hvor udvikling af velfærd er det afgørende. ”Om ti år giver vores nye plejehjem mere værdi for brugerne, for medarbejderne og for hele lokalsamfundet,” siger Thomas Boe, by- og udviklingsdirektør i Kolding, efter et nyt, utraditionelt udbud af velfærdsservice til ældre.

Danmark er det land i Norden, der udliciterer mindst. En ny opgørelse fra OECD viser, at danske kommuner, regioner og statslige institutioner udliciterer markant færre opgaver end i Sverige, Finland, Island og Norge. Se figur 1.

Sverige, der topper listen, fremhæves i Produktivitetskommissionens seneste rapport, der i sidste uge udløste heftig debat om grænserne for udlicitering af de ”bløde” velfærdsområder som daginstitutioner, skoler og plejehjem.

Tankevækkende nok bygger den svenske succes på en helt anden tilgang til udlicitering og offentlig-privat samarbejde end den produktivitets-, effektivitets- og besparelsestænkning, der dominerer den danske debat.

Login